Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Suliszew

Suliszew jest wsią położoną na zachodnim brzegu Rawki i usytuowaną w przyjemnym nadrzecznym krajobrazie kulturowym pośród pól, łąk i zagajników. Jest tutaj młyn wodny –  jedyny nad Rawką, który jeszcze pracuje; dzisiaj ma również napęd elektryczny. Pochodzi z pierwszej ćwierci XX w. Przed wojną należał do Lipińskich, po wojnie do gminnych spółdzielni w Kamionie, potem w Puszczy Mariańskiej, obecnie znów jest własnością prywatną.

W Suliszewie na skraju skarpy doliny Rawki jest też murowany dwór z początku XX w., z mieszkalnym poddaszem, o dachu dwuspadowym krytym blachą. Obok ślady parku.

W okolicy Suliszewa w 1983 r. introdukowano bobry (4 pary dorosłych z 3 młodymi), które niebawem skolonizowały całą rzekę i dolne odcinki jej dopływów. Tam, gdzie nurt jest szybki, nie wznoszą tam ani nie budują żeremi, lecz gnieżdżą się w norach wykopanych w wysokich brzegach. Wschodnim brzegiem Rawki w górę jej biegu wiedzie ścieżka – idąc nią można spotkać ślady żerowania bobrów i przeciąć ich ścieżki, wydeptywane nocami.

Przez Suliszew prowadzi bardzo popularny szlak kajakowy rzeki Rawki. Tama na Rawce przy młynie powoduje, że wielu kajakarzy zmuszonych jest do przenoszenia kajaków. Za tamą znajdują się zachęcające do krótszego lub dłuższego odpoczynku ładne miejsca.

Część informacji pochodzi z przewodnika po Bolimowskim Parku Krajobrazowym Lechosława Herza.