Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Stara Rawa

Stara Rawa to wieś położona na skraju doliny Rawki i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Nowy Kawęczyn. Zanim powstała Rawa Mazowiecka, to właśnie tutaj znajdowało się najważniejsze miejsce „plemienia rawskiego”, zamieszkującego we wczesnym średniowieczu rozległą okolicę. W XV i XVI w. ważna osada w ówczesnym województwie rawskim, w której znajdowało się aż 5 karczm.

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Tomasza i Judy Tadeusza w Starej Rawie jest najcenniejszym zabytkiem drewnianej architektury. Początki parafii sięgają XII w. Wówczas wzniesiono tu na niewielkim wzgórzu, drewniany kościół, później zniszczony. W1521 r. abp. Jan Łaski eregował drugi kościół drewniany, który uległ zniszczeniu w XVII w. Zachowały się po nim drewniane konfesjonały i krucyfiks z 1540 r. Krucyfiks znajduje się we wnętrzu obecnego kościoła.

W 1731 r. z inicjatywy i fundacji księdza prymasa Teodora Potockiego wzniesiono z drzewa modrzewiowego nowy kościół, konsekracji w 1751 r. dokonał bp. Krzysztof Dębiński. Na początku XIX w. kościół odnowiono. W 1883 r. z okazji 150-lecia przeprowadzono ponowny remont i ufundowano nowe stacje Męki Pańskiej malowane przez Kazimierza Wilczyńskiego. Po uszkodzeniach wywołanych I wojną światową, kościół został ponownie odremontowany i stoi do dziś.

Kościół jest budowlą jednonawową o konstrukcji zrębowej i wystroju barokowym. Posiada trzy ołtarze: główny z obrazami Matki Bożej i obu patronów kościoła oraz dwa boczne. Chór wsparty na dwóch kolumnach, na jednej z nich umieszczono datę powstania kościoła -1731 r. Na cmentarzu przykościelnym drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, także żeliwny grobowiec Felicyssymy z Wyroziemskich Lemańskiey z 1850 r. oraz utrzymane w kolorze ochry i kości słoniowej zaniedbane zdobione mauzoleum z inskrypcją w białym marmurze:

Grób rodziny Prandotów Trzcińskich Filip Prandota Trzciński z 3T swych małych dziecinek ostatni z rodu Prandotów dziedzic Trzcianny żył łat 61 zm. 28 maja 1900 r.

stara-rawa-kajaki-rawka-07