Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Stara Rawa

Stara Rawa to wieś położona na skraju doliny Rawki i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Nowy Kawęczyn. Zanim powstała Rawa Mazowiecka, to właśnie tutaj znajdowało się najważniejsze miejsce „plemienia rawskiego”, zamieszkującego we wczesnym średniowieczu rozległą okolicę. W XV i XVI w. ważna osada w ówczesnym województwie rawskim, w której znajdowało się aż 5 karczm. Drewniany […]

Folwark Stefana Okęckiego w Nowym Dworze

Folwark Stefana Okęckiego liczył około 3000 ha i był jednym z największych majątków w tej okolicy. Majątek prowadzony był na wysokim poziomie. W gospodarstwie działał młyn, którego mąkę eksportowano do krajów Europy Zachodniej. Na stałe zatrudniano około 80 osób. W stajniach trzymano 68 koni. W pobliskim Raduczu zakładano stawy hodowlane, a na okoliczne tereny wprowadzono […]

Suliszew

Suliszew jest wsią położoną na zachodnim brzegu Rawki i usytuowaną w przyjemnym nadrzecznym krajobrazie kulturowym pośród pól, łąk i zagajników. Jest tutaj młyn wodny –  jedyny nad Rawką, który jeszcze pracuje; dzisiaj ma również napęd elektryczny. Pochodzi z pierwszej ćwierci XX w. Przed wojną należał do Lipińskich, po wojnie do gminnych spółdzielni w Kamionie, potem […]

Rezerwat krajobrazowo-wodny Rawka

Rezerwat krajobrazowo-wodny Rawka utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku (M. P. Nr 39, poz. 210), które weszło w życie w dniem 1 stycznia 1984r. Obejmuje on Rawkę od źródeł do ujścia oraz ujściowe odcinki jej dopływów i 10-metrowej szerokości pasy gruntów na obu brzegach koryta […]

Doleck

Doleck jest wioską malowniczo położoną nad silnie meandrującą rzeką Rawką, leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, ok. 70 km na południowy zachód od Warszawy. W dolinie rzeki rozciągają się liczne połacie łąk i pastwisk. Nieco dalej od rzeki, na lekko pofałdowanych terenach Wysoczyzny Rawskiej, rozciętej przez zawieszone prostopadle do Rawki doliny znajdują […]