Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Monografia Przyrodnicza Bolimowskiego Parku Narodowego

Monografia Przyrodnicza Bolimowskiego Parku Narodowego to praca zbiorowa pod redakcją Janiny Jakubowskiej-Gabary i Janusza Markowskiego wydana w roku 2002 w Łodzi przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to jedna z najlepiej opisujących pozycji Bolimowski Park Krajobrazowy oraz rzekę Rawkę. Autorzy w sposób bardzo dokładny opisują środowisko geograficzne, szatę roślinną, grzyby, faunę, poruszają temat ochrony środowiska oraz zagospodarowanie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monografia oprawiona jest licznymi zdjęciami, statystykami i mapkami.

We wstępie Monografii czytamy:

W obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się przede wszystkim duży, zwarty kompleks lasów, znany od wieków jako Puszcza Bolimowska. Jest ona pozostałością rozległych w przeszłości puszcz porastających południowo-zachodnią część Mazowsza. Posiada bogatą, wielowiekową historię, w trakcie której zmieniała się nie tylko powierzchnia lasów, ale również skład gatunkowy i struktura drzewostanów. Najbardziej znanym faktem historycznym, związanym z tym terenem, jest występowanie w tutejszych lasach ostatnich na Ziemi Turów. Tury były chlubą władców tych ziem. Otaczane były opieką królów i książąt mazowieckich. Puszcza Bolimowska była przez wiele wieków terenem polowań królów i możnowładców, co przyczyniło się w dużym stopniu do przetrwania tak dużego kompleksu leśnego.

W dalszej części wstępu czytamy:

Dolina Rawki wyróżnia się ogromnym bogactwem i różnorodnością flory i zbiorowisk roślinnych, naturalnych, półnaturalnych i antropogenicznych. Jest ostoją bardzo interesujących i cennych gatunków flory i fauny.

monografia-bolimowskiego-parku-krajobrazowego_1

Gorąco zachęcamy wszystkich miłośników przyrody i nie tylko do nabycia tej cennej lektury w którym opisana jest rzeka Rawka i Bolimowski Park Krajobrazowy.