Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Mapa Rawki – Puszcza Bolimowska i okolice

Jednym z najcenniejszych materiałów, które powinien posiadać turysta kajakowy jest mapa Rawki – Puszcza Bolimowska i okolice. Mapa jest wydana przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne w skali 1:50000 i obejmuje swym zasięgiem rzekę Rawkę od Rawy Mazowieckiej przez Kurzeszyn, Doleck, Kamion, Rudę, Budy Grabskie, Joachimów Mogiły do Bolimowskiej Wsi.

Obszar przedstawiony na mapie pod względem geograficznym leży na terenie Niziny Środkowomazowieckiej, stanowiącej kotlinowate obniżenie na założeniu trzeciorzędowej niecki tektonicznej. Dolinom towarzyszą rozległe poziomy denudacyjne, położone poniżej otaczających je wysoczyzn. Wysokości bezwzględne w granicach od 60 do 140 m. Formy terenu powstały głównie w wyniku procesów fluwialnych, denudacyjnych i eolicznych. W krajobrazie dominują równiny i tarasy rzeczne urozmaicone występowaniem wydm. Gleby przeważnie bielicowe, w dnach dolin mady, na równinie denudacyjnej – czarne ziemie. Roślinność naturalna: kontynentalne bory sosnowe i mieszane na piaskach oraz subkontynentalne lasy liściaste (grądy), w dolinach łęgi, na terenach zabagnionych olsy. Nizina obejmuje ok. 13.1 tys. km2, w jej obrębie wyróżniamy na arkuszu następujące mezoregiony: Równinę Łowicko – Błońską, Wzniesienie Łódzkie i Wysoczyznę Rawską.

mapa-rawki-puszcza-bolimowska-okolice-1

Mapa Rawki – Puszcza Bolimowska i okolice to niezbędnik w który powinien zaopatrzyć się każdy turysta planujący spływ kajakowy rzeką Rawką lub też pieszą wędrówkę przez Puszczę Bolimowską.