Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Doleck

Doleck jest wioską malowniczo położoną nad silnie meandrującą rzeką Rawką, leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, ok. 70 km na południowy zachód od Warszawy. W dolinie rzeki rozciągają się liczne połacie łąk i pastwisk. Nieco dalej od rzeki, na lekko pofałdowanych terenach Wysoczyzny Rawskiej, rozciętej przez zawieszone prostopadle do Rawki doliny znajdują się zagajniki, lasy i pola. Od mostu nad rzeką rozchodzą się lokalne drogi w kierunku Jeruzala, Starej Rawy i Nowego Dworu.

Doleck niegdyś był ośrodkiem dóbr Łajszczewskich herbu „Ślepowron”. Z tej rodziny pochodzili posłowie na sejm, starostowie i sekretarze królewscy. Na przełomie XVI i XVII wieku posiadali większość okolicznych wsi. Obecny dwór w Dolecku powstał na początku XX wieku, przypomina wille włoskie. Park dworski również pochodzi z tego okresu, 25.08.1986 roku został wpisany do rejestru zabytków. Doleck jest miejscowością rolniczą, zamieszkaną przez ok. 140 osób. Wieś była niegdyś ludniejsza i stanowiła jedną z ważniejszych osad w okolicy. Dobra Doleck składały się z kilku folwarków i wsi oraz wieczysto-czynszowych osad młynarskich Dolecko i Gaczna. W gminie Doleck znajdowała się też osada młynarska Ryksów.

Na północny – wschód od wsi znajduje się Las Dolecki, niewielki kompleks lasów prywatnych położony na obu brzegach rzeki Chojnatki. W tej części Bolimowskiego Parku Krajobrazowego najobficiej występują suche bory chrobotkowe. W Lesie Doleckim, w pobliżu wsi Jeruzal, znajduje się kaplica, wzniesiona w 1626 r. w celu upamiętnienia mającego tu miejsce cudu. Polegać on miał na objawieniu się Krzyża Świętego. Kaplica ta była wielokrotnie przebudowywana, obecny wygląd budowli nie przypomina wyglądu pierwotnego.

Wieś Doleck to bardzo dobre miejsce na rozpoczęcie i zakończenie spływów kajakowych. Kilkadziesiąt metrów poniżej mostu szosowego, na prawym brzegu znajduje się dogodne miejsce na odbiór i wodowanie kajaków. W tym miejscu kończą się spływy rozpoczęte w Rawie Mazowieckiej, Żydomicach i Kurzeszynie, również w tym miejscu rozpoczynają swoją wędrówkę kajakarze w kierunku Rudy i Bud Grabskich.